Welta’sualule’k

Kiknu na  ta’n tet wikulti’k Mi’kmawiktuk.  Wla Kiknu nike’ mawi amkwes na ika’q wla No’pa Sko’sia teltek. Wla na ta’n tett ksnukuwinu’k kisi piji ankweywaten. Kisiku’k naniska’q jel ukmuljin te’sitaq tetal w’tupunual, aq tetew ta’n nekmok wejikuti’tij, kutey tlisitewmuow, aq ta’n teli l’nuo’ltimk.

N’s~tuwo’qney w’jit tel Maliamuj

“Kiknu” na menuwekemk wen weskewa’sij tlo’tm~n kutey eykel wikwaq, aq alsutm~n ta’n nekm tel mnuwekej tlo’tasin. Weja’tikemk ta’n telamu’k mijipjewey malqotk, ta’n teli milamu’k telluktimk, aq ta’n teli pmiaq. Maliamaten na nekm tel mnuwekej tli’suti we’wasin. Wula na teluisik, “ Ikanusk ta’n Telo’tasi’tij”

Kekinuwe’kl tel Lukowuj

Wla piley wenji’kuo’m w’jit kiskiku’k na tetew mu’ pas~k w’jit wen w’tinin , katu w’jijaqmijl aq w’tankita’suwaqnm.  Kisiku’k wljaqo’ltitaq aq l’pa lnue’l pas~k tlmaliamaten. Tetal na newtnemi’kl weskewa’sij, etlimpaj aq teli aquwa’sij. Maliamaten na wen newtitpa’q~l. Ta’n tellukutijik i’taq. Elt tetew ta’n eyk wen miamuj maliamut mu’ tltenuk pitawsin. Etek ta’n etlik sistaqnawemk, teknoqo  nuji siklewte’muet I’tew, aq internet/cable te’s wen w’tru’m.

Wutankewaq Wiaqsutmi’tij

Ika’tasitew na wutankewaq ta’n kisi l’ta’taq Kiknu. Miawtetew na tel mawita’mk , aq ika’tasital ta’n tel milamu’kl klamann na kisiku’k ta’n eymu’tijik wla Kiknu, wiaqa’laten wikmawa aq nekmok, aq ma’ wen tlo’tmuk kutey mu’ sespete’tasikel. Ta’n ankite’tasik ika’tasin na na’tukwen ikanusewin aq wiaqa’luksinew wutankewaq ta’n kisi apoqnmattaq tel pmiaq Kiknu, aq wi’katikn tu’wan aknutasik teliaq na’te’l.

Mimajuwaqn tel Wula’sik, Weleyimk, aq Wel Klo’tasimk

Kiknu na eluwi’tmasik tmk, menaqa maliamaten aq ikmuwaten maliamsin wen ta’n kisi maliamsit. Iknmuaten na alsumsin wen ta’n kiseyasit. Tetew na ta’n tel kepmite’tasij wen, aq ta’n kisiku ketu’ tla’toq mimajuwaqn~m. l’nui’sultiten na wula ta’n weskewa’timk Kiknu. Ketu’ ika’tu’tij na kinamasuti w’jit ta’n teli kepmite’tasitew lnuey. L’nui’sultital na aq aklasie’wi’sultital ewi’kasikewe’l. Tetew na elt ta’n piskweta’mk te’s~k lnuey . Mijipjewey na tel milamu’k l’nuey tl wissukutiten aq malqotasitew ta’n nekmoq tel wiktmi’tij. Mknten na mijipjewey kisiku’k menuweke’tij.

Wula wenji’kuo’m ta’n tl pma’tasitew, na ta’n teli ankweyuj kisiku’k, lukuwinu’k, jiksu’kl, nuji apoqnmua’tite’wk, aq ta’n wen ap pilwey piskwa’t wula Kiknu. Majukwatten na menaqa tel pmiaq. We’wasital na k’jijtaqn wejiaql polici’ktuk aq ta’n teli pma’tu’n menaqa klmann wl -pmiatew. Maliamuwete’wk kutey nike’ wula k’jijitewinu’k ,menaqa ankapt~taq ta’n tel nuta’q kowey l’tasin wjit  tliapoqnmuaten wen tel jajike’k. Telui’tujik  na nekmok “clinical leaders”. Nekmok na sa’q tellukutijik maliama’tiji kisiku’k. Wet saputeta’jik na miamuj Department of Seniors aq Long Term Care.

Millukutimk

Pukwelkt~tew na papuwaqn aq kelu’k nepisimk wjit kiskiku’k wikultijik Kiknu. Te’sikisk~k na millukutiten, kutey mi’watikemk aq mili ajita’mk. Kiskiku’k na apoqnmattaq eltasik, aq kissuttaq ta’n ketu’ tllukuti’tij. L’nuey na ika’tasitew papuwaqn kutey ketapekia’timk , pepkwije’te’ma’timk, aq ika’taqutimk.

Ewi’kamk Tltetew

Ta’n tel Mi’kmaweyimk na wejiaq teli’kasik wula Kiknu. Wet tli’kasik na m~ta ta’n teli mkite’tasik l’nu’k telitaqati’tij, aq teli mi’watami’tij teli l’nuwulti’tij. Wiaqiaq na elt teli wuli anko’tasulti’tij, aq ta’n teli wlitasik wjit menaqa anko’tasultinew ketui tli pije’k eymi’tij na’te’l. Wiaqtek na telik kutey l’nuo’ko’m aq welamu’k maqmikew ta’n ikatasik, kutey nike’ wikuom ksna ika’taqney. Essisoqnikewe’l jiksu’k-ewe’l psetkunn nastetal pemsaqaskiktuk. Pukweltal ta’n tett wen pempkopij wikultite’wk aq emittukuwinu’k ta’n pejita’tij Kiknu.

Toqi Apoqnmatultimkik Shannex

Shannex na wiaqa’lsit apoqnmatultijik Essisoqnikewaq aq nekmok ta’n telitasik wula piley kekinu’we’wasikewey wenji’kuo’m. Shannex na jiko’tew ta’n telitasik, tel kiskaja’tasik, ta’n teli pma’tasik aq teli wulpmiaq. Essisoqnikewaq nekmok wiaqtaquwetaq ta’n telik, ta’n telamu’k program, aq ta’n wenik lukutitaq. Klamann na menaqa wula’sitew ta’n tel pmiaq, app me’ ta’n wiaqa’tasik tetuji mkite’tasik teli lnu’ltimk wjit wula ta’n wikultimk lnue’katik.

Wutankewaq Telua’ti’tij

Welia’q na wiaqa’lujik kisiku’k Essisoqnikewaq aq nuji lukowa’tiji wutankewaq. Amkwes na telamu’k kowey ika’tasik wula l’nue’katik No’pa Skosia. Kissutmi’tiji na nekmok ta’n tel mnuweke’tij tlten aq tl pmian wula Kiknu. Pukwelk na wejiaq kelu’k ta’n tel menuwaqsik tlten.

Stay connected.

For more information about Kiknu.